Ofte blir barn fortalt om hva Gud gjorde...

I Gudsrikeleiken oppdager de hvem Gud er.

Hva er Gudsrikeleiken?

Gudsrikeleiken er et metodisk program for trosopplæring. Den legger vekt på refleksjon og undring, at barna skal oppdage mer enn å bli undervist. Presentasjonsformen er preget av langsomhet og ro. Gudsrikeleiken er et alternativ til de oppleggene som legger vekt på mye aktivitet og raske skiftninger. Det er en viktig forutsetning for Gudrikeleiken at barn kan bidra med selvstendig undring og refleksjon over egne åndelige erfaringer. Gudsrikeleiken har også som målsetting at barn skal kunne utvikle et språk for sine åndelige erfaringer ut ifra den kristne tradisjon som er barnas egen, men på en slik måte at språket blir rotfestet i barnas egen erfaringsunivers.

Gudsrikeleiken bygger på Sofia Cavalettis Den Gode hyrde Katekese og Jerome Berrymans Godly Play.

Jeg vil vite mer