Rune Øystese

Rune Øystese

Godly Play trainer

Rune har lang erfaring med trosopplæring – både praktisk og akademisk! Rune har vært aktiv kurslærer for Gudrikeleiken siden 2009 og var leder trosopplæringsprosjektet Gudsrikeleiken da det startet i 2004, og har jobbet med flere studier og prosjekt omkring trosopplæring i hjem og kirke.

Anne Helene Gjengedal

Anne Helene Gjengedal

Godly Play trainer

Anne Helene er sertifisert for Godly Play på kurs i England i 2006, og praktisert Gudsrikeleiken siden. Hun er kurslærer fra 2008.

Wilco Vogelaar

Webadministrator Gudsrikeleiken webside

Wilco Vogelaar har en Bachelor i Sosial Pedagogik og jobber som Menighetspedagog på Radøy. Wilco gikk på kurs i 2014 og har siden brukt Gudsrikeleiken blant barn og ungdom. Manger kirken på Radøy har et eget Gudsrikeleikenrom. Wilco er gift og har 4 barn.