Skip to main content

Godly Play

Godly Play er et metodisk program for trosopplæring. Den legger vekt på refleksjon og undring og sikter på at barna skal oppdage mer enn å bli undervist. Presentasjonsformen er preget av langsomhet og ro. Godly Play er et alternativ til de oppleggene som legger vekt på mye aktivitet og raske skiftninger. Det er en viktig forutsetning for Godly Play at barn kan bidra med selvstendig undring og refleksjon over egne åndelige erfaringer. Gudsrikeleiken har også som målsetting at barn skal kunne utvikle et språk for sine åndelige erfaringer ut ifra den kristne tradisjon som er barnas egen, men på en slik måte at språket blir rotfestet i barnas egen erfaringsunivers.

Godly Play er utviklet av Jerome Berrymans og bygger på Sofia Cavalettis Den Gode hyrde Katekese

 

JEG ØNSKER Å VITE MER

Blogg

kurs
14. november 2023

Kurs i Gudsrikeleiken

I januar inviterer NLA til kursing i Gudsrikeleiken. Å ta grunnkurset til Gudsrikeleiken vil gi deg en forståelse av hva Gudsrikeleiken går ut på, og gjøre deg i stand til å komme i gang med å bruke dette i eget arbeid. Når: 9. - 11.…
Godly Play
23. november 2020

The Circle

Visste du at Godly Play stiftelsen har et eget magazine som heter "The Circle"? Magazinet forteller historier om hvordan Godly Play har slått rot rund om kring i verden. The Circle handler om sirkler. Sirkler av barn som samler rund fortellingene. Sirkler av de som…
Teologi
21. desember 2016

Hva er Godly Play?

Hva er Godly Play? Godly Play er navnet Jerome Berryman gav sin tolkning av Montessoris program for religiøs oppdragelse. Det er en arbeid med barn med en kreativ vinkling, en vinkling som støtter, utfordrer, værer og leder barnas åndelige søken. Det er mer beslektet med…

Nyttige lenker

Godly Play Norge har en egen facebookgruppe som vil hjelpe deg å se hva Godly Play Norge har å tilby. Her kan du utveksle erfaringer, meninger og opplevelser. Du kan be om råd eller dele din suksess.

www.facebook.com/gudsrikeleiken

På Youtube har The Godly Play Foundation en mengde med videoer slik at du kan se hvordan fortellingene blir fortalt. Det er også noen norske fortellinger der, blant annet «Abraham og den store familien», fortalt av Rune Øystese.

www.youtube.com/godlyplay

Bibliografi – Ønsker du å lese deg opp? Denne lenken føres videre til «The Godly Play Foundation» og en liste med bøker som omfavner tema fra teologi og barneteologi, pedagogikk og mye mer.

www.godlyplayfoundation.org/going-deeper-into-childrens-spirituality

Godly Play på Youtube