Ofte blir barn fortalt om hva Gud gjorde...

I Gudsrikeleiken oppdager de hvem Gud er.

Gudsrikeleiken

Gudsrikeleiken er et metodisk program for trosopplæring. Den legger vekt på refleksjon og undring, at barna skal oppdage mer enn å bli undervist. Presentasjonsformen er preget av langsomhet og ro. Gudsrikeleiken er et alternativ til de oppleggene som legger vekt på mye aktivitet og raske skiftninger. Det er en viktig forutsetning for Gudrikeleiken at barn kan bidra med selvstendig undring og refleksjon over egne åndelige erfaringer. Gudsrikeleiken har også som målsetting at barn skal kunne utvikle et språk for sine åndelige erfaringer ut ifra den kristne tradisjon som er barnas egen, men på en slik måte at språket blir rotfestet i barnas egen erfaringsunivers.

Gudsrikeleiken bygger på Sofia Cavalettis Den Gode hyrde Katekese og Jerome Berrymans Godly Play.

 

JEG ØNSKER Å VITE MER

Blogg

Hva er Godly Play?

| Teologi | Ingen kommentar
Hva er Godly Play? Godly Play er navnet Jerome Berryman gav sin tolkning av Montessoris program for religiøs oppdragelse. Det er en arbeid med barn med en kreativ vinkling, en vinkling som støtter, utfordrer, værer og leder barnas åndelige søken. Det er mer beslektet med…

Er det rom for stillhet i trosopplæringen og i kirken?

| Barneteologi, Godly Play, Kristuskransen, Teologi | Ingen kommentar
Er det rom for stillhet i trosopplæringen og i kirken? Problemstillingen kan synes paradoksal, for stillhet er vel en naturlig del av det vi «gjør» når vi er i kirken – enten det er i trosopplæringen eller i gudstjenesten? Med mange år som kateket, og…

Sofia Cavalelletti – Barnets religiøse potensial 1

| Barneteologi, Teologi | Ingen kommentar
Jeg leser "Barnets religiøse potensial" av Sofia Cavalletti og dette er virkelig en vidunderlig bok. Sammen med Gianna Gobbi var Sofia Cavalletti grunnleggeren av "Den gode hyrde katekese", som er i likhet av Godly Play en Montessori basert formidling av trosopplæring. Det var ved et…

Godly Play i Tyskland

| Godly Play | Ingen kommentar
Godly Play i Tyskland har laget denne flotte filmen om arbeidet der.Om filmer skriver de: "This 20'-film gives you an image about how „Godly Play" is practiced in Germany. In its aesthetical and emotional characteristics, the film mirrors the basic values of this concept of…

Nyttige lenker

Godly Play Norge har en egen facebookgruppe som vil hjelpe deg å se hva Godly Play Norge har å tilby. Her kan du utveksle erfaringer, meninger og opplevelser. Du kan be om råd eller dele din suksess.

www.facebook.com/gudsrikeleiken

På Youtube har The Godly Play Foundation en mengde med videoer slik at du kan se hvordan fortellingene blir fortalt. Det er også noen norske fortellinger der, blant annet “Abraham og den store familien”, fortalt av Rune Øystese.

www.youtube.com/godlyplay

Bibliografi – Ønsker du å lese deg opp? Denne lenken føres videre til “The Godly Play Foundation” og en liste med bøker som omfavner tema fra teologi og barneteologi, pedagogikk og mye mer.

www.godlyplayfoundation.org/going-deeper-into-childrens-spirituality

Godly Play på Youtube