Skip to main content

Gudsrikeleiken – tekstene er delt opp i 3 seksjoner: De hellige fortellinger, lignelsene og liturgiske fortellingene.

De hellige fortellinger forteller «den store fortellingen» i Bibelen. Fra skapelsen følger vi Guds  folk, Abrahams ætt som er så mange som stjerner på himmelen og sandkorn på stranden…

Vi følger dem gjennom ørkenen, ved Sinai fjellet, inn i det nye landet. Senere er vi med i eksil, hvor profetene taler om en som kommer og som må lide og døy for at vi virkelig kan leve. Vi følger Jesu´ liv, hans død og oppstandelse og hvordan det gikk videre med alt det som apostelene gjorde.

Lignelsene er Jesu´ lignelsene som inviterer oss til å bli en del av fortellingen og på den måte gripe noe av det Jesus kaller for Guds rike.

Liturgiske fortellinger inviterer oss til å ta imot frelsen som Gud tilbyr oss i dåpen og nattverd. Vi lærer oss kirkens liturgi, i farger, i kirkeårets årshjul og ikke minst møter vi Den gode hyrde som leder sine sauer til det gode beite.

Flere tekster er framdeles under utarbeiding. De er merket med en oransje farge.

«Gå overalt og fortell historien om meg. Også denne delen. Fortell historien slik at de selv kan bli en del av den…»

– Jesus i «Å bli kjent med Jesus på en ny måte»