Skip to main content

Hva er Godly Play?

By 21. desember 2016august 9th, 2018Teologi

Hva er Godly Play?

Godly Play er navnet Jerome Berryman gav sin tolkning av Montessoris program for religiøs oppdragelse. Det er en arbeid med barn med en kreativ vinkling, en vinkling som støtter, utfordrer, værer og leder barnas åndelige søken. Det er mer beslektet med åndelig veiledning enn  det som vi vanligvis tenker på som religiøs opplæring.

Godly Play har regner med at barn har egne erfaringer med Guds nærvær, men at de ikke har språk, selvinnsikt eller mulighet til å uttrykke og glede seg over dette nærværet i vår kultur. I

Godly Play tar vi i bruk lignelser, stillhet, hellige historier og liturgi for å erfare og oppdage Gud, oss selv, hverandre og verden omkring oss. I Godly Play legger vi også omgivelsene til rette for at barna og en voksen guide kan jobbe sammen.

To lærere leder samlingen og gir barna mulighet til:

  1. Å bli ønsket velkommen inn i rommet
  2. Å gjøre seg klar til presentasjonen
  3. Å oppleve en presentasjon som bygger på en lignelse, hellig historie eller liturgi
  4. Å komme med reaksjoner gjennom at vi undrer oss sammen
  5. Å komme med reaksjoner gjennom eget arbeid, enten med formingsaktivitet eller med materialet som hører til presentasjonen.
  6. Å forberede og delta i et festmåltid
  7. Å ta farvel og forlate rommet

For å forstå hva Godly Play er, må vi også se litt på hva Godly Play ikke er. For det første er Godly Play ikke et fullstendig trosopplæringsprogram. Julefester, leir, barnekor, barne- og ungdomsgrupper, familiesamlinger, speider, søndagsskole og alt det andre som vi gjør for barna er fortsatt viktig og ikke noe Godly Play kan erstatte.

Godly Play bidrar til den helhetslige satsingen på barna med en fokus på det viktigste, å kunne erfare Gud og virkeligheten og kunne fortelle om det slik kristne alltid har kunnet snakke meningsfullt om livet og om døden.

Godly Play er forskjellig fra andre arbeidsformer der barna arbeider med Bibelen. Det erpopulærtå ha det gøy med fortellingene. Slike metode metoder kan vi finne på leirer, i barnelag, søndagskole og andre barneaktiviteter.

Det er ikke noe i veien med å ha det gøy med Bibelen, men barna trenger også å oppleve at Bibelen møtes med dyp respekt hvis de skal kunne erfare dens kraft. Hvis vi mister slike avgjørende erfaringer risikerer vi å trivialisere hele det kristne livet. Vi går også glipp av den dype tilfredsstillelsen av eksistensielle oppdagelser, en type ?moro? som gjør livet verd å leve.

Rune Øystese

Forfatter Rune Øystese

Rune har lang erfaring med trosopplæring – både praktisk og akademisk! Rune har vært aktiv kurslærer for Gudrikeleiken siden 2009 og var leder trosopplæringsprosjektet Gudsrikeleiken da det startet i 2004, og har jobbet med flere studier og prosjekt omkring trosopplæring i hjem og kirke.

Flere innlegg av Rune Øystese