Skip to main content

Barn kan ta til seg kunnskap på egen hånd, når omgivelsene er trygge og det de trenger, ligger til rette for dem. Å gjøre ting selv er et viktig prinsipp innenfor montessori-pedagogikken. Gjennom mange års grundig utprøving har det vist seg at det går godt an å arbeide etter disse prinsippene også i trosopplæringen. Godly Play er utviklet fra Den Gode Hyrde Katekese — et trosopplæringsprogram som tar barn og barns åndelighet på alvor. Metoden brer seg nå raskt i mange land og ulike kirkesamfunn. I Gudsrikeleiken er barn og voksne sammen om Guds ord. Barna får komme med sine tanker om Gud og det hellige i møte med fortellingene. De voksne har tid til å undre seg sammen med barna i stedet for å tolke bibeltekstene for dem. Den Hellige Ånd er i virksomhet når barna får fordype seg i det de har hørt og sett, gjennom kreativt, praktisk arbeid både med godt formingsmateriell, og med materiellet som blir brukt til å presentere de ulike fortellingene.

Godly Play fikk fotfeste i England, Tyskland og Finland rundt årtusenskiftet. Det første grunnkurset i Gudsrikeleiken i Norge ble holdt høsten 2007.