Den verdifulle perle

Lignelsen om såmannen

Den barmhjertige samaritan

Lignelsen om sennepsfrøet

En lignelse om lignelser

En lignelse om lignelser

De to sønnene som kom hjem igjen

Jesus stiller stormen

Den hellige familie

Dåpen

Maria, Jesu mor